Тарифтер

2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жылумен қамтамасыз ету қызметі мен химиялық тазартылған суға келесі тарифтер қолданылады:

 

Атауы

ҚҚС- сыз

ҚҚС-мен

Жылумен қамтамасыз етудің жалпы тарифі 

4 146,62

4 644,21

Жеке тұлғалар үшін

3 042,32

3 407,40

Өзге тұлғалар үшін

7 161,28

8 020,63

Бюджеттік ұйымдар үшін 

9 713,83

10 879,49

м2 үшін халықтан төлем 

103,44

115,85

Халық үшін химиялық тазартылған су құны теңге/м3

123,18

137,96

Өзге тұлғалар үшін химиялық тазартылан су құны, теңге/м3

 

123,18

137,96

Бюджеттік ұйым үшін химиялық тазартылан су құны, теңге/м3

 

123,18

137,96

Халық үшін 1 м ыстық су құны,  теңге/м3

 

307,24

344,11

1 адамға ыстық су құны  (жазғы норма), теңге/м3

789,61

884,36

1 адамға ыстық су құны  (қысқы норма), теңге/м3

 977,02

 1 094,26

 

2021 жылдың 1 сәуірінен бастап электр энергиясына қолданысқа енгізілген тарифтер

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 36 бұйрығымен бекітілген қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының 15 т. сәйкес:

Атауы

ҚҚС- сыз

ҚҚС- пен

- мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды ұйымдар

41,33 46,29

- қуаты 750- кВа- дан жоғары электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар

19,77

22,14

-қуаты 0- ден 750 -кВа-ға дейін электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушылар

23,69

26,53