Жаңалықтар

Бір көзден сатып алу

23 Қараша 2017, 15:51

   «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС (Қарағанды қ. Лобода к-сі, құрылыс 35а) хабарлайды:

 «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015ж. 20 қаңтарынан №18 қаулысымен бекітілген 13б. 81т. 5тт. «тариф (баға, жинақ мөлшерлемесі) немесе оның шекті деңгейі және реттелуші қызметтерге тарифті смета бекітілген жағдайда шығындар есептелінетін табиғи монополия субъектілерімен тауар, қызмет және қызмет көрсетуді сатып алу Ережесіне» сәйкес, ««Қаржылық жағдай туралы 31.12.2017ж. бойынша есеп және жиынтық табыс туралы тиісті есептердің, капиталдағы өзгерістер туралы және ақша қаражатының қозғалысы туралы, сондай-ақ 31.12.2017ж. аяқталған бір жылдағы өзге де түсіндірмелердің есеп саясатының негізгі қағидаларының қысқаша баяндауының аудиті»» сатып алуды жалпы сомасы 8 000 000 (сегіз миллион) теңгеге ҚҚС есептемегенде, «Делойт» ЖШС (Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36 үй) бір көзінен сатып алу тәсілімен жүзеге асырғанын хабарлайды.