Жаңалықтар

Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша табиғи монополиялар субъектісінің 2018 жылға арналған жылдық есебі:

22 Сәуір 2019, 14:53

Қазақстан Республикасының Ұлттық  экономика Министірінің  2014 жылдың 18 желтақсанында  № 150 Бұйрығымен бекітілген  21 тармақ 2 бапқа  «Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілген қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу қағидаларын бекіту туралы» сәйкес  «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС  2018 жылға арналған  жылу энергиясымен жабдықтау қызметтерін ұсыну бойынша қызметтер туралы тұтынушыларға арналған жылдық есебін орналастырады.